จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย

จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

บริการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

คุณสมบัติพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ - เฝ้าไข้ เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 45 ปี เป็นสัญชาติไทย มีการเชคประวัติ พนักงานทุกคนผ่านการอบรม ทางด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติงานมาจริง มีประสบการณ์ทางด้านดูแลผู้สูงอายุ - เฝ้าไข้ตามบ้านและโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 - 10 ปี วุฒิการศึกษา ป6. - ม.6

หน้าที่พอสังเขป

• อาบน้ำ - เช็ดตัว - เปลี่ยนเสื้อผ้า
• คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุทุกวัน
• ดูแลการขับถ่าย - จัดยา อาหาร (ป้อนหรือฟีด ตามอาการผู้สูงอายุ)
• ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ
• ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย
• ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น อ่านหนังสือให้ฟัง พาเดินเล่นให้ได้ผ่อนคลายจิตใจ
• ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้สูงอายุ

อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 18,000 บาท/เดือน


จัดหาแม่บ้าน , จัดหาแม่บ้าน ราคา , จัดหาแม่บ้าน แนะนำ , , จัดหาแม่บ้าน ราคาถูก , จัดหาแม่บ้าน ส่งตามบ้าน , จัดหาแม่บ้าน ส่งบ้าน , จัดหาแม่บ้าน ส่งที่บ้าน , จัดหาแม่บ้าน จัดส่งตามบ้าน จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ราคา , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย แนะนำ , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย จัดส่ง , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย ส่งตามบ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย ส่งที่บ้าน