จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย

จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์โอเปียเนิร์สซิ่งโฮมได้ทำการจดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0103547043190 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031649699 ประกันสังคมเลขที่บัญชี 1002214521

ศูนย์โอเปียเนิร์สซิ่งโฮม ได้เปิดดำเนินการด้านบริการจัดหาพนักงาน จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ หรือเฝ้าไข้เพื่อประจำบ้านท่านบ้าน หรือโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในด้านบริการ ซึ่งศูนย์โอเปีย เนิร์สซิ่งโฮมได้ยึดหลักความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา และยึด หลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด

ศูนย์โอเปียเนิร์สซิ่งโฮม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานภาย ในบ้านของท่านได้ในระดับหนึ่ง หน้าที่ของเราคือคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้งงานจัดหาแม่บ้านแม่ครัว จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และจัดส่งพี่เลี่้ยงเด็ก จัดส่งมายังบ้านท่านนั้น พนักงานทุกคนต้องผ่านการคัดเลือก อบรมและตรวจ สอบประวัติ พร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติและลายนิ้วมือ เพื่อประสิทธิภาพของงาน ชื่อเสียงและบริการของทางศูนย์ฯ

จัดส่งแม่บ้านแม่ครัว

จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย

จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาคนทำความ สะอาดบ้าน และบริเวณส่วนต่างๆใน พื้นที่ที่อยู่อาศัย รวมทั้งแม่ครัวคนทำ อาหารสำหรับผู้อยู่อาศัย ท่านสามารถ ระบุความต้องการได้ ว่าต้องการแบบ ไหน ลักษณะงานเป็นอย่างไร เพื่อที่ ทางเราจะสามารถจัดหาพนักงานที่ เหมาะสมให้กับท่านได้ สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาคนดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ทั้งที่สามารถดูแลตัวเองได้ และ ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ พนักงานของเรา สามารถดูแลทั้งด้านสุขภาพกายและใจ สามารถเป็นเพื่อนคุย ชวนทำงานอดิเรก หรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน รวมทั้งสามารถ ดูแลทางด้านปฐมพยาบาลเบื้องตันได้ด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาคนดูแลเด็กเล็ก เด็กโต สามารถทำหน้าที่ดูแลเด็กพื้นฐานได้ เช่น อาบน้ำ ป้อนข้าว เปลี่ยนผ้าอ้อม ชงนม จัดเตรียมอาหาร ซักผ้า พาเดินเล่น สำหรับ เด็กเล็ก และสอนการบ้าน ร่วมทำกิจกรรม งานอดิเรก หรือสอนพัฒนาการด้านอื่นๆ สำหรับเด็กโต โดยท่านสามารถระบุได้ว่า ต้องการพี่เลี้ยงลักษณะประมาณใด

 

จัดหาแม่บ้าน , จัดหาแม่บ้าน ราคา , จัดหาแม่บ้าน แนะนำ , , จัดหาแม่บ้าน ราคาถูก , จัดหาแม่บ้าน ส่งตามบ้าน , จัดหาแม่บ้าน ส่งบ้าน , จัดหาแม่บ้าน ส่งที่บ้าน , จัดหาแม่บ้าน จัดส่งตามบ้าน จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ราคา , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย แนะนำ , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย จัดส่ง , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย ส่งตามบ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย ส่งที่บ้าน