จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย

จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

บริการจัดส่งแม่บ้านแม่ครัว

คุณสมบัติพนักงาน แม่บ้าน - แม่ครัว

พนักงานแม่บ้าน - แม่ครัว เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 - 50 ปี มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์ และผ่านงานทางด้านการทำงานบ้าน การทำอาหาร ตามตำแหน่งมาโดยตรง มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป พนักงานผ่านการเชคประวัติ ผ่านการอบรมทางด้านการพูดจา การมีมารยาทในการอยู่ร่วมกัน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำป.6 - ม.3

หน้าที่พอสังเขป

• ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป
• ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว
• ช่วยเปิด-ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก
• ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
• กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำต้นไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้
• หรืองานอื่นๆที่กับข้องกับบ้านทั้งหมด ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน

อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท/เดือน


จัดหาแม่บ้าน , จัดหาแม่บ้าน ราคา , จัดหาแม่บ้าน แนะนำ , , จัดหาแม่บ้าน ราคาถูก , จัดหาแม่บ้าน ส่งตามบ้าน , จัดหาแม่บ้าน ส่งบ้าน , จัดหาแม่บ้าน ส่งที่บ้าน , จัดหาแม่บ้าน จัดส่งตามบ้าน จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ราคา , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย แนะนำ , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย จัดส่ง , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย ส่งตามบ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอาย ส่งที่บ้าน